Активиране - регистрация в системата


Преди да се регистрирате, подгответе списък от вашите абонатни номера за съответните сметки.
Имайте предвид, че различните дружества за ток, парно, вода, телефон или GSM имат определени изисквания за абонатния номер, които обикновено са описани във фактурите със сметките ви.

Изберете най-удобния за вас начин за активиране на услугата.

На банкомат На всеки банкомат на Борика. В банка В най-близкия офис.