Често задавани въпроси


Изпрати пари с кредитна карта
Незабавно изплащане.
В над 650 офиса в цялата страната.
Изпрати пари с
ePay.bg
Към всеки потребител на ePay.bg
Въвеждате само e-mail и сума.
Универсален електронен подпис
Валиден пред НАП, НОИ, НЗОК, банки и др.
Пакет за 66лв с ДДС.
Какви услуги мога да плащам със SMS в системата ePayGSM?
Системата осигурява възможност за плащане на комунални услуги за ток, вода, парно, газ, телефон, сметки за GSM, интернет, кабелна телевизия и др. Списък с всички дружества, към които можете да плащате с SMS e достъпен тук.
Какво е необходимо, за да ползвам услугата?
Необходимо е да притежавате валидна банкова карта, издадена от включена в системата банка, GSM номер към български оператор (включени са всички мобилни оператори) и регистрация в системата.
Как да се регистрирам в ePayGSM?.
Регистрацията може да се направи по телефон, в Интернет или в банката-издател на вашата карта. Регистрацията по телефон и Интернет задължително се потвърждава на банкомат. За бърза и лесна регистрация подгответе предварително абонатните номера, които може да откриете в месечните си фактури.
Защо трябва да ходя на банкомат?
Потвърждаването на регистрацията на банкомат осигурява максимална защита от злоупотреби с вашата карта, тъй като през системата ще могат да се плащат само сметките, които са регистрирани с вашата карта на банокмат. По този начин единствено Вие, като притежател на картата, можете да регистрирате и плащате сметки с вашата карта.
Как се извършва плащането?
След като станете абонат на ePayGSM, всеки месец ще получавате SMS за дължимите суми с инструкция за плащането от номер 1901. За да платите отговорете със SMS на 1901, като спазвате получените инструкции (в текста на SMS съобщението изписвате посочения текст, напр. parno 1, за да плати сметката си към Топлофикация, voda1, за да платите сметката си за вода и т.н.). Като отговор, ще получите SMS-потвърждение от номер 1901 с резултата от плащането – извършено или отказано.
Кога се извършва плащането?
След известие от ePayGSM за нови сметки, вие можете да наредите плащането веднага, като отговорите на този SMS, според инструкциите, посочени в него или да отложите плащането за по-късен етап ( като спазвате сроковете за плащане, определени от отделните компании).
Колко сметки мога да плащам?
Няма ограничение на броя сметки, които можете да регистрирате и плащате с вашата карта.
Как ще разпознавам отделните сметки, регистрирани за плащане?
Всяка сметка се номерира според реда на регистрацията в системата. Ако регистрирате 2 сметки за ток към един доставчик, например ток на апартамент и ток на гараж, сметката за апартамента винаги ще получавате като tok1, а сметката за гараж като tok2.
Трябва ли да пазя потвържденията за плащанията, получени от системата?
Не е необходимо да пазите SMS потвържденията за извършените плащания, тъй като компаниите отчитат автоматично плащанията, без да изискват допълнителни документи.
Има ли значение начинът на изписване на текста в SMS съобщението?
Системата приема малки и големи букви на текста в съобщенията.
Колко струва услугата?
Всеки SMS, който получавате от системата (за чакаща сметка, потвърждение и отказ на плащане) е безплатен за вас. Вие заплащате само цената на SMS съобщението, което изпращате като потвърждение за плащането. Цената на този SMS е без увеличение и се таксува от Вашия мобилен оператор според Вашата индивидуална тарифа.
Към системата плащате еднократна такса за всеки регистриран абонатен номер, която е 0.90лв.
Банката-издател на картата, може да начислява такса за всяко плащане с картата. За повече информация се обърнете към вашата банката. Такси
Мога ли да анулирам плащане?
След потвърждение на плащането, изпратено от регистрирания в системата GSM номер, не е възможно да анулирате плащането.
Какъв е срокът за плащане?
Крайният срок за плащане на сметки през системата се определя от съответното дружество за ток, вода, парно, телефон или GSM и е различно за отделните групи абонати и населени места. Информация за вашия срок за плащане можете да получите от конкретното дружество.
Могат ли да се плащат стари задължения?
Това се определя от дружеството, към което плащате. Информация можете да получите от доставчика на услугата, която плащате.
Срок на регистрацията
Регистрацията за услугата е активна до датата на валидност на регистрираната карта. След изтичане валидността на картата е необходимо да прекратите регистрацията, направена със старата карта и да направите нова регистрация за услугата с новата карта.
Как да прекратя ползването на услугата?
1. Прекратяване чрез SMS:
Във всеки един момент можете да прекратите ползването на системата. За целта изпратете SMS от GSM номера, регистриран в системата, със съдържание:

STOP PARNO1– ако искате да спрете конкретна сметка
STOP SMS– ако искате да спрете всички сметки
на номер 1901. Като отговор ще получите SMS с потвърждение за деактивирането.
2. Прекратяване от банкомат:
Поставете карта си в банкомата;
От менютата на банкомата изберете:

"Други услуги” – “B-pay” (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК)
“Код на търговец”– въведете 73731
“Персонален код”- въведете номера на вашия GSM.

Като последна стъпка потвърдете транзакцията.

Всички сметки, които се плащат от посочения GSM с картата, която е в банкомата ще бъдат спрени.

Какво се случва, ако ми откраднат или си загубя телефона?
Единственото, което може да се случи, е от вашия GSM номер да бъде изпратен SMS с потвърждение за плащане на вашите сметки с вашата карта. От вашия GSM номер могат да се плащат само сметките, които вие сте регистрирали с вашата банкова карта – в банката или на банкомат.
Мога ли да плащам сметките си със SMS, ако променя номера на GSM?
Необходимо е да направите нова регистрация на абонатните номера и картата с новия GSM номер.
Сигурност на системата.
Плащането на сметки чрез системата е изключително сигурно. С регистрираната от вас карта могат да се плащат единствено вашите сметки. През системата могат да се плащат само сметки, които предварително са регистрирани на банкомат или в банката, издател на картата. Всеки SMS, изпратен от вашия GSM на кратък номер 1901, потвърждава плащането единствено на сметките, които сте регистрирали с банковата си карта на банкомат или в банката.
Как е гарантирана конфиденциалността на информацията?
Данните за картата, както и личните ви данни са напълно защитени. SMS съобщенията не съдържат лична информация, нито данни за вашата карта. Чрез съобщенията се изпраща единствено информация за задълженията ви към отделните дружества.