Такси


За регистрация:

При регистрация на сметка/и за плащане клиентът дължи еднократна такса от 90 ст. за всеки един абонатен номер.

Например: Ако регистрирате 3 сметки за плащане, при регистрацията на банкомат или във вашата банка, автоматично ще бъде удържана сумата от 2.70 лв. от вашата карта.

За плащане на сметки (Промяна в сила от 15.03.2013 г.):

С VISA Electron, издадени от:  
ЦКБ (номерът на картата, започва с 421634),
Юнионбанк (4138839),
ПроКредит Банк (426082, 407810),
Стопанска и инвестиционна банка (487098, 487099),
ТБ Алианц България (424982),
Креди Агрикол България (432045)
Уникредит Булбанк (488000)
БЕЗПЛАТНО!
С карта Maestro 0.47% от сумата,
но не по-малко от 0,01 лв.
С карта Visa Electron, издадена от българска банка 0.65 % от сумата на сметката
С карта Visa, издадена от българска банка 0.95 % от сумата на сметката
С карта MasterCard, издадена от българска банка 1.20 % от сумата на сметката

За банкови преводи (Промяна в сила от 15.03.2013г.):

С дебитна карта Maestro 0.47% от сумата, но не по-малко от 0.01 лв. + 0.80 лв.)
  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.